ข้อมูล eBook

ชื่อ: Lightroom6 cc

ผู้แต่ง: SHIN DONG BYUNG

สำนักพิมพ์: pichai book

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"Lightroom 6 cc หนังสือสอนการใช้โปรแกรมที่นิยมสำหรับช่างภาพ เนื้อหาประกอบด้วย รู้จัก Lightroom 6cc ฟีเจอร์ใหม่ Lightroom 6cc สร้าง Photo Book ด้วยโมดูล Book ปรับแต่งรูปภาพร่วมกับ Photoshop การใช้ Adobe lightroom Mobile หนังสือที่สอนการใช้งานโปรแกรมอย่างเข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ "