ข้อมูล eBook

ชื่อ: นิทานธรรม พารวย

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ตัวจุดประกายทางปัญญา บางทีก็เป็นแค่เรื่องใกล้ตัว
หากคุณมองให้ลึกและเข้าใจ ทุกอย่างล้วนเป็น “ธรรมะ” อยู่ในตัวเอง
ดังเช่นนิทาน ไม่ว่าเก่าแค่ไหนหรือใหม่เพียงใด ก็ล้วนถ่ายทอดและอิงมาจากประสบการณ์จริง
ซึ่งเปรียบดังบทเรียนอันมีค่าจากบรรพบุรุษที่ได้แนะแนวทางไว้ทั้งสิ้น
…………..
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-10-01 01:09
2018-09-21 01:09