ข้อมูล eBook

ชื่อ: กรรมของ “คนนอกใจ” รู้ทัน แก้ไขได้ หายทุกข์

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หากไม่อยากถูกนอกใจก็จงเลิกนอกใจก่อน
อย่าใช้คำว่า “แค่กิ๊ก” สร้างความชอบธรรมให้กับตัวเอง
จงเลิกสร้างกรรมที่จะส่งผลต่อคนอื่นให้เป็นทุกข์เพราะกิเลสของเราตั้งแต่บัดนี้
ขอเตือนด้วยความหวังดี...
"