ข้อมูล eBook

ชื่อ: ธรรมะก่อนนอน ทศชาติ ภูมิทัตตชาดก

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ภูริทัตตชาดกมีข้อคิดและคติสอนใจดังนี้ การบำเพ็ญศีลบารมี เป็นหนทางไปสู่ความสุข ความโลภเป็นสิ่งชั่วร้ายเช่นเดียวกับการเนรคุณ ผู้มีความอดทนย่อมประเสริฐยิ่งนัก