ข้อมูล eBook

ชื่อ: อัจฉริยะผู้พลิกโลก

ผู้แต่ง: สาละ บุญคง

สำนักพิมพ์: นกฮูก

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พรสวรรค์หรือพรแสวง ที่ทำให้บุคคลเหล่านี้ถูกยกย่องให้เป็นยอดอัจฉริยะ หลากหลายวงการ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการบุกเบิกดินแดนใหม่
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของอัจฉริยะแต่ละบุคคลที่มี การศึกษา สภาพสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเหล่านี้ ก้าวขึ้นมาสู่แถวหน้าของวงการโลก จนกลายเป็นยอดอัจฉริยะที่มนุษย์ทุกคนไม่มีวันลืม..