ข้อมูล eBook

ชื่อ: เปิดโลก TCP/IP และโปรโตคอลของอินเตอร์เน็ต Second Edition

ผู้แต่ง: สุวัฒน์ ปุณณชัยยะ, ต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์, สุพจน์ ปุณณชัยยะ

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อธิบายโครงสร้างและการทำงานของ TCP/IP ซึ่งเป็นโปรโตคอลหลักที่ใช้กันบนอินเตอร์เน็ต และโปรโตคอลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น FTP, SMTP, POP, IRC, Voice Over IP, DHCP,LDAP, MPLS, HTTP (Web) รวมถึงโปรโตคอลที่ใช้กับมัลติมีเดียและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการทำ E-Commerce ตลอดจนการติดตั้งใช้งาน TCP/IP บน Windows 2000