ข้อมูลวีดีโอ

ถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ รอบสอง

หมวด: ความรู้ทั่วไป

เนื้อหา